Polityka prywatności/Polityce Cookies

Ochrona danych osobowych

Sfera prywatna i ochrona danych

Cieszymy się z Państwa zainteresowania naszą stroną internetową. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat obchodzenia się z Państwa danymi.

Pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Naszą stronę można odwiedzać bez pozostawiania swoich danych osobowych. Aby umożliwić Państwu wyświetlanie naszych stron internetowych, przy każdym wyświetleniu strony pobierane są: adres IP, data i godzina, wyświetlona strona/nazwa pokazanego adresu URL, przekazana ilość danych, typ/wersja przeglądarki oraz komunikat, czy dostęp zakończył się powodzeniem. Inne dane osobowe pobierane są tylko wtedy, jeśli je nam Państwo dobrowolnie przekażą w ramach Państwa zamówień towarów lub przy zakładaniu konta klienta lub rejestracji w celu otrzymywania naszego newslettera (np. hasło, nazwa użytkownika, nazwisko, adres, adres e-mail, dane konieczne do realizacji płatności). Przekazane przez Państwa dane bez wydania przez Państwa odrębnej zgody wykorzystywane są wyłącznie w celu dokonania i realizacji Państwa zamówienia. Wraz z pełnym wykonaniem umowy oraz pełną zapłatą ceny zakupu Państwa dane zostaną zachowane w celu dalszego wykorzystania i usunięte po upływie terminów przechowywania wyznaczanych przez przepisy prawa podatkowego i handlowego, chyba że wyraźnie zezwolą nam Państwo na dalsze ich wykorzystywanie. Przy abonowaniu newslettera Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany do własnych celów reklamowych do momentu rezygnacji z otrzymywania newslettera. Rezygnacja jest możliwa w każdej chwili.

Używanie plików cookie

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator i właściciel serwisu.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów.
9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Na różnych stronach używamy tak zwanych plików cookie. Chodzi tutaj o małe pliki tekstowe, które zostaną zapisane na Państwa urządzeniu końcowym i zawierają one cookie-ID. Używamy plików cookie, które konieczne są do tego, aby udostępnić Państwu wyraźnie żądane usługi. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są kasowane po zakończeniu sesji przeglądania, czyli po zamknięciu przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam lub przedsiębiorstwom z nami współpracującym, rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnej wizycie na naszej stronie. Jeśli potrzebna jest do tego Państwa zgoda, ma to miejsce tylko wtedy, jeśli taka zgoda zostanie udzielona. Można swoją przeglądarkę ustawić w taki sposób, aby podawane były informacje o zapisywaniu plików cookie i aby w każdym przypadku oddzielnie można było decydować o ich akceptacji lub wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach. W razie odrzucenia plików cookie działanie naszej strony internetowej może być ograniczone.

Wykorzystywanie Google Analytics

Ta strona używa Google Analytics, usługi analizy stron internetowych Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa tzw. plików „cookie” – plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu wykorzystywania strony internetowej przez Państwa. Generowane przez pliki „cookie“ informacje na temat użytkowania przez Państwa tej strony internetowej są z reguły przenoszone na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie jednak przez Google uprzednio skrócony w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w przypadkach wyjątkowych pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystywać będzie te informacje, aby dokonać analizy Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej w celu sporządzenia na rzecz operatora strony raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu. Przekazany w ramach Google Analytics przez Państwa wyszukiwarkę adres IP nie będzie łączony z innymi danymi Google. Można zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień we własnej przeglądarce internetowej. Wskazujemy jednak na fakt, że wówczas może być niemożliwe korzystanie z określonych funkcji tej strony w ich pełnym rozmiarze. Można poza tym zapobiec pobieraniu wygenerowanych przez pliki cookie i odnoszących się do Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej danych (łącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, poprzez załadowanie pluginu dostępnego pod poniższym linkiem i zainstalowanie go. Aktualny link to: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Prawo sprzeciwu

Możemy dla celów reklamy, badania rynku oraz kształtowania naszej oferty zgodnie z zapotrzebowaniem sporządzać profile użytkownika pod pseudonimami. W każdej chwili można wyrazić wobec tego sprzeciw na przyszłość, poprzez wysłanie do nas informacji na poniższy adres e-mail: info@meinldistribution.de.

Używanie Facebook Social Plugins

Ta strona internetowa używa tak zwanych Social Plugins ("Plugins") sieci społecznościowej Facebook, należącej do Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Pluginy są oznakowane logiem Facebook oraz dodatkiem "Społecznościowy Plug-in Facebook" Przegląd naszych pluginów Facebook oraz ich wygląd można znaleźć tutaj: http://developers.facebook.com/plugins. Jeśli wyświetlą Państwo którąś z naszych stron zawierających taki plugin, wówczas Państwa przeglądarka stworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Przenoszone są przy tym do Facebooka dane osobowe (obecnie są to adres IP, data i godzina, wyświetlona strona/nazwa wyświetlonego URL oraz cookie-ID). Przetwarzanie danych odbywa się według naszej wiedzy w USA. Facebook może te dane powiązać z innymi danymi, które posiada on na Państwa temat. My, jako operaotr strony internetowej nie posiadamy jednak żadnej wiedzy na temat dokładnego procesu przetwarzania danych przez Facebooka. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez Facebook znaleźć można w postanowieniach na temat danych osobowych Facebooka (obecny adres http://www.facebook.com/about/privacy/).

Przekazywanie danych osobowych

Przekazywanie Państwa danych odbywa się do przedsiębiorstwa wysyłkowego, któremu zostanie zlecona dostawa, o ile jest to konieczne dla dostawy towarów. W celu realizacji płatności przekazujemy Państwa dane płatnicze do instytucji bankowej, której zostanie powierzona zapłata.

Prawo do informacji

Zgodnie z Federalną ustawą o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetz) mają Państwo prawo do nieodpłatnej informacji o zachowanych danych na Państwa temat oraz w razie potrzeby prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych.

Osoba odpowiedzialna za ochronę danych

W razie pytań dotyczących pobierania, przetwarzania lub wykorzystania Państwa danych osobowych, informacji, poprawiania, blokowania lub kasowania danych oraz odwołania udzielonych pozwoleń prosimy zwrócić się do:

Roland Meinl Musikinstrumente GmbH & Co. KG
Osoba odpowiedzialna za ochronę danych: Markus Sperber
Musik-Meinl-Str. 1
91468 Gutenstetten
Niemcy

Kontakt:

+49 9161 788-186
+49 9161 788-100

Bezpieczeństwo danych

Państwa dane osobowe są kodowne w procesie zamawiania za pomocą protokołu SSL przez Internet. Dane dotyczące kart kredytowych nie są zapisywane, tylko bezpośrednio pobierane i przetwarzane przez naszego usługodawcę obsługującego płatności iPayment. Zabezpieczamy naszą stronę internetową oraz pozostałe systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianą i przetwarzaniem Państwa danych przez osoby niepowołane. Dostęp do Państwa konta klienta jest możliwy tylko po podaniu Państwa osobistego hasła dostępu. Powinni Państwo swoje dane dostępowe trakto-wać jako dane poufne oraz zamykać okno przeglądarki, jeśli zakończyli Państwo komunikację, szczególnie jeśli używają Państwo komputera wspólnie z innymi osobami.

Powtórzenie oświadczeń o wyrażeniu zgody

Udzielili nam Państwo ewentualnie wyraźnej poniższej zgody (poniższych zgód) a my zaprotokołowaliśmy Państwa zgodę. Zgodnie z Ustawią o telemediach (Telemediengesetz) jesteśmy zobowiązani do tego, aby treść udzielonych pozwoleń była w każdej chwili gotowa do wyświetlenia. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć pozwolenie (pozwolenia) na przyszłość.
a) Pozwolenie na reklamę e-mail
Przy abonowaniu newslettera Państwa adres e-mail wraz z Państwa zgodą zostanie wykorzystany do własnych celów reklamowych do momentu rezygnacji przez Państwa z otrzymywania newslettera. Wysyłanie odbywa się nieregularnie, ale ma miejsce nie częściej niż raz w tygodniu. Newsletter zawiera informacje na temat ofert, produktów, akcji i ciekawostek. W celach statystycznych anonimowo analizujemy, które linki newslettera zostały kliknięte. Nie jest przy tym wiadomo, kto konkretnie na nie klikał. Swojej zgody udzielają Państwo tylko wobec naszego przedsiębiorstwa Roland Meinl Musikinstrumente GmbH & Co. KG. Państwa danych nie będziemy przekazywać osobom trzecim. Swoją zgodę mogą Państwo w każdej chwili odwołać poprzez albo rezygnację z newslettera na naszej stronie albo przez kliknięcie linka rezygnacji umieszczonego na końcu każdego newslettera. Szczegóły na temat zapisywania i wykorzystywania Państwa danych można znaleźć w naszym oświadczeniu na temat ochrony danych.